Dokumentumok

 

Tájékoztató az étkezés megszervezéséről, az étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételének lehetőségéről a 2017/2018. tanévben

Étkezés megrendelése: a 2017/2018-as tanévre vonatkozó étkezés megrendelése a Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez c. nyomtatványon történik. A nyomtatvány leadása megrendelésnek minősül, a végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni.

Normatív étkezési kedvezmény igénylése: Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell.

  • Óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatot
  • általános, vagy középiskolában tanuló gyermek, vagy fiatal felnőtt után a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 8. számú melléklet szerint nyilatkozatot,
  • átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához a 328/2011.(XII.29) Korm. rendelet 9. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kedvezményre jogosító okiratok beadási határideje folyamatos,
de legkésőbb 2017. június 30. napjáig kell benyújtani!
Leadás az étkezést biztosító intézmény élelmezésszervezőjénél.

Rászorultsági kedvezmény igénylése:
a gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. A rászorultsági kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a helyi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához kell benyújtani. A díjkedvezmény megállapítására az önkormányzat közigazgatási területén a polgármester jogosult.

Menüválasztás:

a szolgáltató „A” és „B” menüt biztosít az étkezők számára, ezek jelölése az étkezőkhöz eljuttatott étlapokon történik. Az étlapok leadási határidejéről a tanév folyamán az intézményekben tájékozódhat, ha a menüválasztás nem történik meg határidőre „A” menü kerül rendelésre.


Étkezés lemondása:

betegség, hiányzás esetén az étkezés lemondására legkorábban a tárgynapot megelőző nap reggel 9.00 óráig van lehetőség (hétfő esetén pénteken).

Étkezési térítési díj megfizetése:

a tárgyhavi étkezési térítési díj befizetése tárgyhó 10-ig az előre meghatározott beszedési napokon történik. Fizetés elmaradása esetén az étkezés nem kerül megrendelésre.

 

A készpénzes befizetés mellett lehetőséget biztosítunk az étkezési térítési díj csoportos beszedési megbízással való megfizetésére. Amennyiben szeretne élni a lehetőséggel, szíveskedjen számlavezető bankjában felhatalmazást adni a csoportos beszedési megbízás teljesítésére! Ha számláját az OTP Bank vezeti, a felhatalmazás nyomtatvány bank felé történő továbbításáról élelmezésszervező munkatársaink gondoskodnak, tehát kitöltés után részünkre juttassák vissza! (A felhatalmazás letölthető a www.diminfo.hu internetes oldalról)

Csoportos_befizetesrol_tajekoztato.pdf


A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok:

Név: Debreceni Intézményműködtető Központ
Számlaszám: 11738008-15813619
Cím: 4026, Debrecen, Kálvin tér 2/A.
Banki azonosító: A15813619
Fogyasztó azonosítója: az étkezést igénybevevő TAJ száma (9 számjegy folyamatosan)

A dokumentum teljes szövege letölthető a gombra kattintva:
Letöltés

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK


Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére:
Felhathatalmás_csoportos befizetésre .pdf (163 KB)

Étkezés végleges lemondása:
Étkezés tartós végleges lemondása.docx (359 KB)

Hozzájáruló Nyilatkozat – ÓVODA Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – ÁLTALÁNOSI ISKOLA Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – KÖZÉPISKOLA Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – ÓVODAI KOLLÉGIUM Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – SZAKISKOLAI KOLLÉGIUM BÁRCZI Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – TANULÓSZOBA / BÁRCZI Letöltés
6. számú melléklet Letöltés
8. számú melléklet Letöltés
9. számú melléklet Letöltés