Dokumentumok

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

A Debreceni Intézményműködtető Központ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve működésének részletes szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatában az alábbiak szerint határozza meg:
2020. évi Letöltés 2019. évi Letöltés