Állásajánlatok

 

A Debreceni Intézményműködtető Központ

(4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.)

ÁLLÁST HIRDET

képesített fizikai munkakörök ellátására

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A munkavégzés helye: Debreceni Intézményműködtető Központ és telephelyei (óvodák, bölcsődék, szociális intézmények telephelyei)

A munkakörökbe tartozó legfontosabb feladatok: A Debreceni Intézményműködtető Központban és telephelyein a központi karbantartó csapatunk tagjaként az épületekben karbantartási feladatok elvégzése az alábbi szakmák szerinti munkakörökben:

 • 1 fő szobafestő-mázoló, vagy kőműves, vagy hidegburkoló – falak belső és külső festése, nyílászárók és berendezési tárgyak mázolása, vagy tégla falazatok, beton padozatok javítása, kőműves szerkezetek javítása., vagy hidegburkolatok és meleg burkolatok kialakítása, pótlása,

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Alkalmazási feltételek:

 • a fentiekben felsorolt feladatokhoz tartozóan bármelyik szakirányú szakképzettség, azaz szobafestő-mázoló, vagy burkoló, kőműves szakmunkás bizonyítvány
 • 18. életévét betöltött magyar állampolgár
 • büntetlen előélet

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • a szakmában szerzett gyakorlat, épületek karbantartási feladatainak elvégzésében szerzett szakmai tapasztalat.
 • „B” kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzési képesség

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • géppel írt fényképes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet, továbbá annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a jelentkezővel szemben a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező a jelentkezési anyagában foglalt személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A jelentkezések benyújtásának módja:

 • A fenti tartalmú pályázati dokumentációt e-mailben lehet leadni a következő e mail címre: info@diminfo.hu, vagy személyesen a Debreceni Intézményműködtető Központban történő leadásával, a 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.
 • A borítékon fel kell tüntetni a beosztás megnevezését: „Karbantartó”
 • Érdeklődni lehet munkaidőben: a 30/535-3123-as telefonszámon