Tájékoztató

 

Étkezési térítési díj csoportos beszedési megbízással történő megfizetése

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatom, hogy a készpénzes befizetés mellett lehetőséget biztosítunk az étkezési térítési díj csoportos beszedési megbízással való megfizetésére.

Amennyiben szeretne élni a lehetőséggel, szíveskedjen számlavezető bankjában felhatalmazást adni a csoportos beszedési megbízás teljesítésére! Ha számláját az OTP Bank vezeti, a felhatalmazás nyomtatvány bank felé történő továbbításáról élelmezésszervező munkatársaink gondoskodnak, tehát kitöltés után részünkre juttassák vissza!

A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok

Név:  Debreceni Intézményműködtető Központ
Számlaszám:  11738008-15813619
Cím:  4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A
Banki azonosító:  A15813619
Fogyasztó azonosítója:  az étkezést igénybe vevő TAJ száma (9 számjegy folyamatosan!)
Fogyasztó neve: az étkezést igénybe vevő neve

Csoportos beszedési megbízás levonási időpontok:

Iskola, középiskola, kollégium esetén:
Januári étkezés: 2019. január 4.
Februári étkezés: 2019. február 5.
Márciusi étkezés: 2019. március 5.
Áprilisi étkezés: 2019. április 5.
Májusi étkezés: 2019. május 6.
Júniusi étkezés: 2019. június 5.
Júliusi étkezés: 2019. július 5.
Augusztusi étkezés: 2019. augusztus 5.
Szeptemberi étkezés: 2019. szeptember 5.
Óvoda esetén:
Januári étkezés: 2019. január 3.
Februári étkezés: 2019. február 6.
Márciusi étkezés: 2019. március 6.
Áprilisi étkezés: 2019. április 4.
Májusi étkezés: 2019. május 3.
Júniusi étkezés: 2019. június 6.
Júliusi étkezés: 2019. július 4.
Augusztusi étkezés: 2019. augusztus 6.
Szeptemberi étkezés: 2019. szeptember 4.

Tájékoztató az étkezés megszervezéséről, az étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételének lehetőségéről a 2018/2019. tanévben

Étkezés megrendelése: a 2018/2019-es tanévre vonatkozó étkezés megrendelése a Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez c. nyomtatványon történik. A nyomtatvány intézmény típusonként, jelen tájékoztató végén érhető el.  A nyomtatvány leadása megrendelésnek minősül, a végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni.

  • Étkezés végleges lemondása dokumentum 
Letöltés

Normatív étkezési kedvezmény igénylése:Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell, a 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 7. fejezete szerint.

 

  • Óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatot
Letöltés
  • általános, vagy középiskolában tanuló gyermek, vagy fiatal felnőtt után a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 8. számú melléklet szerint nyilatkozatot
Letöltés
  • átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához a 328/2011.(XII.29) Korm. rendelet 9. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani
Letöltés

 

A kedvezményre jogosító okiratok beadási határideje folyamatos.
Leadás az étkezést biztosító intézmény élelmezésszervezőjénél.

Rászorultsági kedvezmény igénylése:
a gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján további, gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. A rászorultsági kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a helyi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához kell benyújtani. A díjkedvezmény megállapítására az önkormányzat közigazgatási területén a polgármester jogosult.

Étkezés lemondása:

betegség, hiányzás esetén az étkezés lemondására legkorábban a tárgynapot megelőző nap reggel 9.00 óráig van lehetőség (hétfő esetén pénteken), elsősorban telefonon, személyesen vagy e-mail formájában a honlapunkon szereplő elérhetőségek valamelyikén, az adott intézmény élelmezésszervezőjénél, illetve telefonon a Debreceni Intézményműködtető Központ központi telefonszámán vagy elektronikusan az etkezes@diminfo.hu e-mail címen.

Étkezési térítési díj megfizetése:

a havi étkezési térítési díj befizetése előre, tárgyhó 10-ig a meghatározott beszedési napokon történik. Fizetés elmaradása esetén az étkezés nem kerül megrendelésre. A beszedési napok a közétkeztetés/térítési díj beszedési napok menüpont alatt tekinthetők meg.

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOK

Hozzájáruló Nyilatkozat – ÓVODA Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – ÁLTALÁNOSI ISKOLA Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – KÖZÉPISKOLA Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – ÓVODAI KOLLÉGIUM Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – SZAKISKOLAI KOLLÉGIUM BÁRCZI Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – TANULÓSZOBA / BÁRCZI Letöltés