Tájékoztató

 

Étkezési térítési díj csoportos beszedési megbízással történő megfizetése

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatom, hogy a térítési díj kiegyenlítése csoportos beszedési megbízással történhet a személyes érintkezést nem igénylő, gyors, pontos és hatékony ügyintézés érdekében.

Szíveskedjen számlavezető bankjában felhatalmazást adni a csoportos beszedési megbízás teljesítésére!

A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok

Név:  Debreceni Intézményműködtető Központ
Számlaszám:  11738008-15813619
Cím:  4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A
Banki azonosító:  A15813619
Fogyasztó azonosítója:  az étkezést igénybe vevő TAJ száma (9 számjegy folyamatosan!)
Fogyasztó neve: az étkezést igénybe vevő neve

Csoportos beszedési megbízás levonási időpontok óvoda, iskola, középiskola, kollégium esetén

Csoportos időszaka Leemelés időpontja
2021. január 2021.01.11.
2021. február 2021.02.08.
2021. március 2021.03.08.
2021. április      –
2021. május 2021.05.07.
2021. június 2021.06.08.

Tájékoztató az étkezés megszervezéséről, az étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételének lehetőségéről

Étkezés megrendelése: az étkezés megrendelése a Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez c. nyomtatványon történik.  A nyomtatvány leadása megrendelésnek minősül, a végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni.

  • Hozzájáruló nyilatkozat nyomtatvány 
Letöltés
  • Étkezés végleges lemondása nyomtatvány 
Letöltés
Diétás ellátás igénylése:Az étkező egészségügyi ellátásának figyelembe vételével diétás szolgáltatás igénylésére van lehetőség. A szolgáltatás kiskorú esetén a szülői/gondviselői nyilatkozat kitöltésével, a 18. életévét betöltött tanuló esetén a fogyasztói nyilatkozat kitöltésével igényelhető, melyhez a szakorvosi igazolást mindkét esetben mellékelni kell. Az aktuális kitöltött nyilatkozat leadása elektronikusan történik az étkezést biztosító intézmény élelmezésszervezője, óvoda esetén az óvodatitkár részére.

  • Diétás ellátáshoz nyilatkozatok 
Szülői nyilatkozat Fogyasztói nyilatkozat
Normatív étkezési kedvezmény igénylése:Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell, a 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 7. fejezete szerint.

  • Óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatot
Letöltés
  • általános, vagy középiskolában tanuló gyermek, vagy fiatal felnőtt után a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 8. számú melléklet szerint nyilatkozatot
Letöltés
  • átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához a 328/2011.(XII.29) Korm. rendelet 9. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani
Letöltés

A hozzájáruló nyilatkozat és a kedvezményre jogosító okiratok beadási határideje folyamatos, de legkésőbb tárgyév május 31.
A beadás elektronikus úton történik: az étkezést biztosító intézményekhez kijelölt ügyintézési pontok e-mail címére.

Rászorultsági kedvezmény igénylése:
a gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján további, gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. A rászorultsági kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a helyi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához kell benyújtani. A díjkedvezmény megállapítására az önkormányzat közigazgatási területén a polgármester jogosult.

Étkezés lemondása:

betegség, hiányzás esetén az étkezés lemondására legkorábban a tárgynapot megelőző nap reggel 9.30 óráig van lehetőség (hétfő esetén pénteken), telefonon vagy e-mail formájában az adott intézményhez tartozó iskolai, illetve óvodai ügyintézési pontokon.

Túlfizetés visszaigénylése: 
Ha az étkezési térítési díjból túlfizetés keletkezik, az összeg visszaigénylését a csatolt kérelem kitöltésével lehet kezdeményezni. Szkennelje be/fotózza le a kitöltött visszafizetési kérelmet, vagy ha nincs lehetőség nyomtatásra, a kérelmet word – ben történő kitöltés után küldje el elektronikusan az etkezes@diminfo.hu e-mail címre.