Tájékoztató

 

Étkezési térítési díj csoportos beszedési megbízással történő megfizetése

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatom, hogy a 2020/2021. tanévtől  a térítési díj kiegyenlítése csoportos beszedési megbízással történhet a személyes érintkezést nem igénylő, gyors, pontos és hatékony ügyintézés érdekében.

Szíveskedjen számlavezető bankjában felhatalmazást adni a csoportos beszedési megbízás teljesítésére! Ha számláját az OTP Bank vezeti, a felhatalmazás nyomtatvány bank felé történő továbbításáról élelmezésszervező munkatársaink gondoskodnak, tehát kitöltés után az eredeti példányt részünkre juttassák vissza!

A felhatalmazás kitöltéséhez szükséges adatok

Név:  Debreceni Intézményműködtető Központ
Számlaszám:  11738008-15813619
Cím:  4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A
Banki azonosító:  A15813619
Fogyasztó azonosítója:  az étkezést igénybe vevő TAJ száma (9 számjegy folyamatosan!)
Fogyasztó neve: az étkezést igénybe vevő neve
Csoportos beszedési megbízás levonási időpontok óvoda, iskola, középiskola, kollégium esetén:
Januári étkezés: 2020. január 9.
Februári étkezés: 2020. február 7.
Márciusi étkezés: 2020. március 6.
Júniusi étkezés: 2020. június 8.
Júliusi étkezés: 2020. július 8.
Augusztusi étkezés: 2020. augusztus 7.
Indokolt esetben lehetőség van készpénzes vagy bankkártyával történő fizetésre. A lehetőség biztosítása érdekében kérelmet kell benyújtani az illetékes ellátási helyhez, annak vezetőjéhez.

Tájékoztató az étkezés megszervezéséről, az étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételének lehetőségéről a 2020/2021. tanévben

Étkezés megrendelése: a 2020/2021-es tanévre vonatkozó étkezés megrendelése a Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez c. nyomtatványon történik. A nyomtatvány intézmény típusonként, jelen tájékoztató végén érhető el.  A nyomtatvány leadása megrendelésnek minősül, a végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni.

  • Étkezés végleges lemondása dokumentum 
Letöltés
Diétás ellátás igénylése: a 2020/2021. tanévtől az étkező egészségügyi ellátásának figyelembe vételével diétás szolgáltatás igénylésére van lehetőség. A szolgáltatás kiskorú esetén a szülői/gondviselői nyilatkozat kitöltésével, a 18. életévét betöltött tanuló esetén a fogyasztói nyilatkozat kitöltésével igényelhető, melyhez a szakorvosi igazolást mindkét esetben mellékelni kell. Az aktuális kitöltött nyilatkozat leadása elektronikusan történik az étkezést biztosító intézmény élelmezésszervezője, óvoda esetén az óvodatitkár részére.

  • Diétás ellátáshoz nyilatkozatok 
Szülői nyilatkozat Fogyasztói nyilatkozat
Normatív étkezési kedvezmény igénylése:Az étkezési térítési díj kedvezményeinek igénybevétele jogosultság alapján történik, a jogosultságot igazolni kell, a 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 7. fejezete szerint.

  • Óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatot
Letöltés
  • általános, vagy középiskolában tanuló gyermek, vagy fiatal felnőtt után a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 8. számú melléklet szerint nyilatkozatot
Letöltés
  • átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához a 328/2011.(XII.29) Korm. rendelet 9. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani
Letöltés

A kedvezményre jogosító okiratok beadási határideje folyamatos, de legkésőbb 2020. június 15.
A beadás elektronikus úton történik: az étkezést biztosító intézmény élelmezésszervezője e-mail címére, óvoda esetén az óvodatitkár e-mail címére.

Rászorultsági kedvezmény igénylése:
a gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat a gyermek egyéni rászorultsága alapján további, gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. A rászorultsági kedvezmény megállapítása iránti kérelmet a helyi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához kell benyújtani. A díjkedvezmény megállapítására az önkormányzat közigazgatási területén a polgármester jogosult.

Étkezés lemondása:

betegség, hiányzás esetén az étkezés lemondására legkorábban a tárgynapot megelőző nap reggel 9.30 óráig van lehetőség (hétfő esetén pénteken), elsősorban telefonon vagy e-mail formájában a honlapunkon szereplő elérhetőségek valamelyikén, az adott intézmény élelmezésszervezőjénél, illetve elektronikusan a Debreceni Intézményműködtető Központ központi e-mail címén: etkezes@diminfo.hu

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOK

Hozzájáruló Nyilatkozat – ÓVODA Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – ÁLTALÁNOS ISKOLA Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – KÖZÉPISKOLA Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – ÓVODAI KOLLÉGIUM Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – SZAKISKOLAI KOLLÉGIUM BÁRCZI Letöltés
 Hozzájáruló Nyilatkozat – TANULÓSZOBA / BÁRCZI Letöltés